06-49884027 janneke@zonnejans.nl

Daar staat ze. Op de vensterbank. Omringd door haar nageslacht. Steeds geler wordt ze. Haar kern is al weg. Afstervend. Een natuurlijk proces; je komt en je gaat. In de hoop dat je je voort hebt kunnen planten. En je genen zich verspreiden over de wereld.

 

Souvenir

En dat heeft ze. Honderden jonkies mocht ze voortbrengen. In de afgelopen zestien jaar. We namen haar mee van Bonaire. Als klein stekje. Een souvenirtje uit de natuur. Eén van de vele herinneringen aan onze vijf mooie jaren in de tropen. En ze heeft geleefd. Jaar in, jaar uit. Als kloeke moeder stond ze op de vensterbank. Omringd door steeds weer nieuwe, jonge stekjes. Die hun weg vonden in de rest van het land. Als kleine cadeautjes met een grootse betekenis. Van ons, voor vrienden en familie.

 

Geboorte

En nu, na zestien jaar, is het over met de levenskracht. Moederplant is stervende. En daarmee denk ik nog even terug aan het eiland dat diep in ons hart verankerd ligt. Het eiland waar ook wij geboorte mochten schenken aan twee prachtige dochters. Dochters die groter groeien en ook steeds meer hun eigen weg gaan. En ook dochters die zich regelmatig nog even tegen moeder aan nestelen. Om de nabijheid te voelen. En te genieten van de warmte en moederliefde. Net zoals die jonge plantjes om de moederplant heen gevoeld zullen hebben.

 

Moederdag

Zondag is het moederdag.  En ook al is het als moeder eigenlijk elke dag moederdag, het is toch mooi om op één dag per jaar nog even extra stil te staan bij de rol en waarde van alle moeders. Een dag om alle moeders te eren. In de hele vrouwenlijn. Over de hele wereld. Dankbaar zijn voor je eigen moeder, haar moeder en iedereen daarboven. Dankbaar zijn dat je misschien zelf moeder mag zijn en je liefde door mag geven aan je kinderen en kleinkinderen. Dankbaar zijn voor alle moeders die bestaan en bestaan hebben. Die hun zorg en onvoorwaardelijke liefde aan hun kroost geven en gegeven hebben. Altijd weer. Dag in, dag uit…

 

Voorbeeld

En zo zeg ik ‘dag’ tegen de moederplant. Je mag eervol blijven staan op de vensterbank tot je helemaal afgestorven bent. Je bent een groot voorbeeld van levenskracht geweest. En ook van je helende werking. Wonden verzachtend. Zoals een echte moeder dat kan.

De Aloë Vera Barbadensis.